For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Theo Gevers van UvA-IvI zal binnen het Trimbot2020 project (EU Horizon 2020) onderzoek doen naar 3D computer vision technologie voor het ontwikkelen van een robot dat in staat is om automatisch heggen en planten te knippen en te snoeien. Dit project heeft een totaal budget van 5,4 miljoen euro waarvan een bedrag van 640,000 euro is toegekend aan de UvA.
Logo Trimbot2020
Logo Trimbot2020